Odměna za právní služby

Konkrétní druh a výše odměny bude s klientem sjednána na počátku před poskytnutím právních služeb. Klient je advokátkou vždy informován o předpokládaném rozsahu právních služeb a celkových odhadovaných nákladech zvoleného právního řešení. Klientovi může být účtována záloha na poskytované právní služby.

K odměně za právní služby není připočítávána DPH.